جرثقیل بازویی و گردان

 Jib crane

جرثقیل بازویی

این نوع جرثقیل قابلیت نصب بر روی ستون سوله و یا هر ستون مقاوم موجود را دارد. جرثقیل بازویی از تنوع بالای طرح وساخت برخوردار بوده قابلیت چرخش از50 درجه تا 360 درجه را دارد که این چرخش می تواند بصورت برقی یا دستی باشد.
این سازه ها را می توان در هر دو محیط داخلی و خارجی نصب و استفاده نمود.
بر روی ستون ثابت این سازه ها یک بازو نصب شده که می تواند در شش جهت مختلف حرکت کند.
این نوع جرثقیل ها هم به صورت دستی و هم به صورت اتوماتیک موجود می باشند و کارفرمایان می توانند طبق نیاز خود ، طول بازوی نصب شده بر روی این جرثقیل ها و ارتفاع ستون ثابت را به صورت متنوع و مختلف برای تولید سفارش دهند.