جرثقیل دروازه ای تک پل

Single girder gantry crane

از این جرثقیل برای بارگیری و تخلیه بار استفاده می شود پل موجود در این جرثقیل ها به دو پل متصل هستند. این سازه ها در انواع مختلف و بصورت تک پل ، دوپل ، کنسول دار ، بدون کنسول و… تولید و عرضه می شوند.
جرثقیل دروازه ای تک پل گزینه ای اقتصادی و کارآمد ، همانند جرثقیل سقفی تک پل، که قابلیت نصب درفضای آزاد وسالن های سرپوشیده ای که مقاومت نصب جرثقیل را ندارند و ستون گذاری در آنها میسر نیست به شمار می رود.
این نوع جرثقیل بصورت کنسول دار و یا بدون کنسول تا دهانه 40 متروظرفیت 16 تن، ارتفاع 12 متر قابلیت ساخت را نیز دارد.

جرثقیل دروازه ای دو پل

Dubel girder gantry crane

جرثقیل دروازه ای دو پل

جرثقیل دروازه ای دو پل که قابلیت نصب درفضای آزاد و سالنهای سرپوشیده ای که مقاومت نصب جرثقیل را ندارند وستون گذاری در آنها میسر نیست به شمار میرود، جرثقیل دروازه ای بصورت کنسول دار و یا بدون کنسول که نوع کنسول دار آن امکان حمل بار رابه خارج از فضای بین دوستون را دارد این نوع جرثقیل برای جابجایی بارهای بسیار سنگین و محوطه هایی با دهانه بزرگ مناسبترین گزینه به شمار می رود.