0%

جرثقیل سقفی overhead crane

جرثقیل سقفی
_

جرثقیل سقفی تک پل

Single girder overhead crane

_

این نوع جرثقیل برای دسترسی بهینه در دو جهت طولی وعرضی سالن، گزینه ای اقتصادی وکارآمد به شمار می رود، که قابلیت نصب درسالن ها بصورت رونشین و آویز تا دهانه 40 متر و ظرفیت 25تن را نیز دارد.

جرثقیل سقفی
_

جرثقیل سقفی دو پل

Dubel girder overhead crane

_

جرثقیل سقفی دوپل برای تحمل هرگونه شرایط دلخواه بهره برداری، اعم ازگروه کاری بالا سرعت های حرکتی بالا و پایداری مناسب ،دسترسی ایمن به کلیه اجزا جرثقیل جهت تعمیرات سریع وآسان و استفاده از بیشترین ارتفاع سالن، این نوع جرثقیل برای جابجایی بارهای بسیار سنگین وسالن هایی با دهانه بزرگ مناسبترین گزینه به شمار می رود و تنوع طرح وساخت بسیاری دارد.