0%

جرثقیل بازویی و گردان Jib crane

جرثقیل بازویی
_

جرثقیل بازویی و گردان

 Jib crane

_

این نوع جرثقیل قابلیت نصب بر روی ستون سوله ویا هر ستون مقاوم موجود را دارد. جرثقیل بازویی از تنوع بالای طرح وساخت برخوردار بوده قابلیت چرخش از50 درجه تا 360 درجه را دارد که این چرخش میتواند بصورت برقی یا دستی باشد.